Opłaty za usługi dodatkowe:

nazwa usługi

opłata jednorazowa

opłata miesięczna

Zmiana adresu IP z klasy Publicznej na IP

z klasy prywatnej lub odwrotnie

10,00 PLN

-

Zmiana Identyfikacji RDNS/Ident

10,00 PLN

-

Kolejne konto poczty elektronicznej

10,00 PLN

5,00 PLN

Kolejne niekomercyjne konto na stronę www

10,00 PLN

10,00 PLN

Pakiet dodatkowych 50MB przestrzeni dyskowej

-

15,00 PLN

Rejestracja poddomeny w domenie Operatora

10,00 PLN

-

Zmiana pakietu na wyższy

bez opłat

-

Zmiana pakietu na niższy

50,00 PLN

-

Kolejny adres IP

5,00 PLN

10,00 PLN

     

Opłaty za usługi administracyjne:

nazwa usługi

opłata jednorazowa

Ponowne udostępnienie sygnału po uprzednim odłączeniu z powodu nieuregulowania należnych opłat lub nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Operatora

60,00 PLN

Udostępnienie sygnału na skutek zmiany Abonenta - przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy /cesja/

50,00 PLN

Czasowe zawieszenie korzystania z usługi na życzenie Abonenta

50% miesięcznej opłaty abonamentowej

Ponowne udostępnienie sygnału po czasowym zawieszeniu

bez opłat

Listowne wezwania do zapłaty

15,00 PLN

* do podanych cen należy doliczyć 22% podatek VAT

Dostęp do Internetu:

 

Dla Klientów Indywidualnych

 

 

Cennik (Nowy)

 

 

Opłaty za usługi instalacyjno eksploatacyjne

 

 

Regulamin NPGo (wymaga programu Adobe Reader)

 

 

FAQ

 

Dla Biznesu