Formularz:

Wybierz ofertę Dostępu do Internetu dla Klientów indywidualnych:

NPGo 6+6 Mega

NPGo 5+5 Mega

NPGo 4+4 Mega

NPGo 3+3 Mega

NPGo 2+2 Mega

NPGo 1+1 Mega

Czas trwania oferty:

24 miesiące

12 miesięcy

na czas nieokreślony

imię i nazwisko bądź nazwa instytucji (firmy):

ulica:

miasto (wraz z kodem pocztowym):

numer telefonu (wraz z kierunkowym):

adres e-mail:

dodatkowe informacje lub zapytania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NetPartner POLSKA zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Dane kontaktowe

 

Dział Utrzymania Sieci:

tel. 0 697 511 613

tel. 0 697 102 603

tel. 0 22 213 39 00

e-mail: dus@netpartner.com.pl

 

Dział Administracyjno Handlowy:

tel. 0 801 080 370

tel. 0 22 213 39 00

tel. 0 601 199 901

fax. 0 22 213 39 01

e-mail: biuro@netpartner.com.pl

 

Informacja u Usługach:

tel. 0 801 080 370

tel. 0 22 213 39 00

 

Wszelką korespondencję prosimy kierować na:

NetPartner Polska Sp. z o.o.

ul. Wilcza 31/1

00-544 Warszawa