Szanowni Pażstwo, z uwagi na podjżcie przez zarzżd decyzji o sprofilowaniu dziażalnożci spóżki w kierunku usżug dla biznesu informujemy, że od dnia 19-03-2013 nie bżdziemy podpisyważ nowych umów klientami indywidualnymi. Jednoczeżnie zapewniamy, że wszystkie dotychczas podpisane umowy z konsumentami pozostajż w mocy, a usżugi bżdż żwiadczone z należytż starannożciż do ich wygażniżcia. font-family:Verdana">

Nasza profesjonalna infrastruktura telekomunikacyjna zapewnia najwyższą jakość usług.

 

Od 1 lutego 2010 roku nowa tańsza i szybsza oferta symetrycznego internetu dla klientów indywidualnych

 

Nowa oferta usług telefonii stacjonarnej juz od 3 lutego 2010 roku