Chcesz obniżyć koszty połączeń telefonicznych?

Nasze Rozwiązania Głosowe są bardzo zróżnicowane. Chcemy, aby mogła z nich korzystać każda osoba. Dokładne parametry usług zostaną zawsze dobrane do potrzeb tak, aby zoptymalizować Twoje wydatki na telekomunikację.

Kompleksowa oferta obejmuje:

połączenia lokalne i strefowe,

połączenia międzystrefowe,

połączenia międzynarodowe do stacjonarnych i komórkowych sieci zagranicznych,

połączenia do polskich sieci telefonii komórkowej,

połączenia do sieci teleinformatycznych,

połączenia do sieci usług inteligentnych,

połączenia do sieci przywoławczych,

połączenia z numerami alarmowymi i skróconymi.

Oszczędności mogą być bardzo wysokie m.in. dlatego, że nasze usługi telefoniczne są także rozliczane co do sekundy. Oznacza to, że możesz płacić tylko za rzeczywisty czas trwania rozmów. Wkrótce przekonasz się, że rozmowy telefoniczne nie muszą być aż tak kosztowne.

Wszystkie usługi są oferowane w atrakcyjnych planach taryfowych dostosowanych do potrzeb Klienta. Każdy klient otrzymuje publiczny numer telefonu.

Skorzystanie z usługi Telefonii Stacjonarnej w NetPartner POLSKA nie wymaga rezygnacji Klienta z usług innego operatora, stanowiąc alternatywę umożliwiającą znaczne obniżenie kosztów. Gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług jest zaawansowana technologicznie i rozwinięta cyfrowa struktura sieciowa.